รหัสไปรษณีย์และที่อยู่
 • ที่อยู่ : Rugazi, Rugazi, Rugazi, Bubanza
 • รหัสไปรษณีย์ : None
 • ภูมิภาค 1 : Bubanza
 • ภูมิภาค 2 : Rugazi
 • ภูมิภาค 3 : Rugazi
 • ภูมิภาค 4 : Rugazi
 • ประเทศ : ประเทศบุรุนดี
 • รหัสภูมิภาค (ISO2) : : BI-BB
 • ภาษา : : French (FR)
 • โซนเวลา : : Africa/Bujumbura
 • เวลามาตรฐานสากล : : UTC+2
 • เวลาตามฤดูกาล : : No (N)
 • Rugazi, Rugazi, Rugazi, Bubanza, รหัสไปรษณีย์ : None,ตั้งอยู่ที่ ,Rugazi,Rugazi,Rugazi,Bubanza ประเทศบุรุนดี
แผนที่