รหัสไปรษณีย์และที่อยู่
 • ที่อยู่ : 3, Buringa, Buringa, Gihanga, Bubanza
 • รหัสไปรษณีย์ : None
 • ภูมิภาค 1 : Bubanza
 • ภูมิภาค 2 : Gihanga
 • ภูมิภาค 3 : Buringa
 • ภูมิภาค 4 : Buringa
 • ประเทศ : ประเทศบุรุนดี
 • รหัสภูมิภาค (ISO2) : : BI-BB
 • ภาษา : : French (FR)
 • โซนเวลา : : Africa/Bujumbura
 • เวลามาตรฐานสากล : : UTC+2
 • เวลาตามฤดูกาล : : No (N)
 • 3, Buringa, Buringa, Gihanga, Bubanza, รหัสไปรษณีย์ : None,ตั้งอยู่ที่ ,Buringa,Buringa,Gihanga,Bubanza ประเทศบุรุนดี
แผนที่