Mã bưu chính và địa chỉ
 • Địa chỉ : Nyeshanga, Nyeshanga, Gihanga, Bubanza
 • Mã bưu chính : None
 • Vùng 1 : Bubanza
 • Vùng 2 : Gihanga
 • Vùng 3 : Nyeshanga
 • Vùng 4 : Nyeshanga
 • Quốc gia : Burundi
 • Mã vùng (ISO2) : : BI-BB
 • Ngôn ngữ : : French (FR)
 • Múi giờ : : Africa/Bujumbura
 • Giờ phối hợp quốc tế : : UTC+2
 • Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian : : No (N)
 • Nyeshanga, Nyeshanga, Gihanga, Bubanza, Mã bưu chính : None,Nằm ở vị trí ,Nyeshanga,Nyeshanga,Gihanga,Bubanza Burundi
Bản đồ