Trang chủ >> Bubanza >> Bubanza >> Karinzi >> Kirehe >> None
Mã bưu chính và địa chỉ
 • Địa chỉ : Kirehe, Karinzi, Bubanza, Bubanza
 • Mã bưu chính : None
 • Vùng 1 : Bubanza
 • Vùng 2 : Bubanza
 • Vùng 3 : Karinzi
 • Vùng 4 : Kirehe
 • Quốc gia : Burundi
 • Mã vùng (ISO2) : : BI-BB
 • Ngôn ngữ : : French (FR)
 • Múi giờ : : Africa/Bujumbura
 • Giờ phối hợp quốc tế : : UTC+2
 • Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian : : No (N)
 • Kirehe, Karinzi, Bubanza, Bubanza, Mã bưu chính : None,Nằm ở vị trí ,Kirehe,Karinzi,Bubanza,Bubanza Burundi
Bản đồ