Mã bưu chính và địa chỉ
 • Địa chỉ : Gitunda, Gitunda, Muhuta, Bujumbura Rural
 • Mã bưu chính : None
 • Vùng 1 : Bujumbura Rural
 • Vùng 2 : Muhuta
 • Vùng 3 : Gitunda
 • Vùng 4 : Gitunda
 • Quốc gia : Burundi
 • Mã vùng (ISO2) : : BI-BL
 • Ngôn ngữ : : French (FR)
 • Múi giờ : : Africa/Bujumbura
 • Giờ phối hợp quốc tế : : UTC+2
 • Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian : : No (N)
 • Gitunda, Gitunda, Muhuta, Bujumbura Rural, Mã bưu chính : None,Nằm ở vị trí ,Gitunda,Gitunda,Muhuta,Bujumbura Rural Burundi
Bản đồ