Trang chủ >> Bubanza >> Musigati >> Dondi >> Dondi >> None
Mã bưu chính và địa chỉ
 • Địa chỉ : Dondi, Dondi, Musigati, Bubanza
 • Mã bưu chính : None
 • Vùng 1 : Bubanza
 • Vùng 2 : Musigati
 • Vùng 3 : Dondi
 • Vùng 4 : Dondi
 • Quốc gia : Burundi
 • Mã vùng (ISO2) : : BI-BB
 • Ngôn ngữ : : French (FR)
 • Múi giờ : : Africa/Bujumbura
 • Giờ phối hợp quốc tế : : UTC+2
 • Ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian : : No (N)
 • Dondi, Dondi, Musigati, Bubanza, Mã bưu chính : None,Nằm ở vị trí ,Dondi,Dondi,Musigati,Bubanza Burundi
Bản đồ